Tuesday, December 11, 2012

Soal Jawab HAJI - (Soalan 4)

BAB 1 - PENGERTIAN HAJI

Soalan 4 :

Kalau dalam ibadah solat, wajib sehari lima kali. Kalau puasa wajib setahun hanyan sebulan. Kalau haji berapa kali setahun?

Jawapan :

Haji hanya boleh dikerjakan sekali sahaja dalam satu tahun.


Sumber : Soal Jawab remeh-temeh tentang HAJI tapi anda malu bertanya ...
(oleh Zahazan Mohamad dan Mohammad Nidzam Abd. Kadir).

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...