Thursday, December 6, 2012

Soal Jawab HAJI - (Soalan 1)

BAB 1 - PENGERTIAN HAJI
 
Soalan 1 :
 
Apakah yang dimaksudkan dengan haji.
 
Jawapan :
 
Haji dalam istilah syarak ialah amalan menziarahi Baitul-haram dalam bulan-bulan haji bagi mengerjakan tawaf, sa'i dan wuquf di Arafah dengan menuruti segala rukun-rukun dan wajib-wajibnya.
 
 
Sumber : Soal Jawab remeh-temeh tentang HAJI tapi anda malu bertanya ...
               (oleh Zahazan Mohamad dan Mohammad Nidzam Abd. Kadir).

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...