Thursday, April 5, 2012

Lawatan kerja ke JPPH Sandakan


3 April 2012. Lawatan kerja ke JPPH Sandakan. Dalam lawatan kerja ini untuk membincangkan isu dan masalah yang dihadapi oleh JPPH Sandakan berhubung dengan bekalan elekrtrik, janakuasa, server dan UPS serta peralatan ICT lain. Pihak pemilik bangunan dan pembekal UPS serta syarikat yang menjalankan penyelenggaraan Server turut hadir dalam perbincangan ini.


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...