Tuesday, May 24, 2016

PERJALANAN HAJI 2016 - Menggapai Haji Yang Mabrur

YA ALLAH, KURNIKAN AKU DAN ISTERIKU, 
HAJI YANG MABRUR. 

AMIN


Penceramah : Ustaz Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman


Setiap orang yang pergi berhaji mencita-citakan haji yang mabrur.


Hadis Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam :

Maksudnya "Dari Abu Hurairah Radhiallaahu anhu ia berkata: Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam ditanya: ‘Amal ibadah apakah yang paling utama?’ Beliau bersabda: ‘Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya’. Dikatakan (kepadanya): ‘Kemudian apa?’ Beliau bersabda: ‘Jihad di jalan Allah’. Dikatakan (kepadanya): ‘Kemudian apa?’ Beliau bersabda: ‘Haji yang mabrur.’"

(HR. Al-Bukhari dan Muslim, lihat Shahih at-Targhiib wat Tarhiib oleh al-Albani 3/3 hadits No.1093.)8 TIP HAJI MABRUR  - Haji yang baik 

1. Menunaikan Rukun dan Wajib Haji dengan sempurna.

2. Membuat semua amal-amal kebajikan dan perkara-perkara yang baik.

 Rujuk  Surah Baqarah, Ayat 177 :(6 perkara)

Maksudnya : "Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah 
(i) berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat, dan segala malaikat, dan segala Kitab, dan sekalian Nabi; dan 
(ii) mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, - kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; dan 
(iii) mengerjanya seseorang akan sembahyang 
(iv) serta mengeluarkan zakat; dan 
(v) perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian; dan 
(vi) ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan, dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil. 
orang-orang yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan); dan mereka itulah juga orang-orang yang bertaqwa."

3. Muamalah atau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik.

4. Banyak Berzikir, Membaca Al-Quran dan dipenuhi dengan banyak amalan baik.

5. Meninggal dosa-dosa dan maksiat serta sibukkan diri dengan amalan/benda baik.

6. Pergi haji dengan harta/duit yang halal.

7. Niat haji dengan ikhlas kerana Allah.

8. Mendapat tanda-tanda haji.


Balasan bagi haji mabrur adalah Surga, berdasarkan sabda Nabi Shalallaahu alaihi wasalam :

Maksudnya : "Umrah (yang pertama) kepada umrah yang berikutnya sebagai kaffarat (penghapus) bagi (dosa) yang dilakukan di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya, melainkan Surga."

(HR. Malik, al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa-i dan Ibnu Majah). Lihat Shahih at-Targhiib No. 1096. )


Kronologi

Perjalanan Haji 2016

Simpan dan Daftar Haji

Umrah Pertama Kali

Persediaan Fizikal

MENGGAPAI HAJI YANG MABRUR

Kursus-kursus Haji

Ziarah Kota Madinah

Ziarah Kota Makkah

Ibadah Haji dan Umrah

Kenangan HajiNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...