Monday, November 30, 2015

Soal Jawab HAJI - TAWAF

JENIS TAWAF

1. Tawaf Qudum
2. Tawaf Ifadhah
3. Tawaf Sunat
4. Tawaf Umrah
5. Tawaf Nazar
6. Tawaf Wada'


SYARAT SAH TAWAF

1. Suci daripada hadas.
2. Suci daripada najis.
3. Menutup Aurat.
4. Dimulakan pada sudut Hajarulaswad.
5. Menjadikan Kaabah di sebelah Kiri.
6. DIlakukan tawaf dalam Masjidilharam dan di luar Hijir Ismail/Syazarwan.
7. Cukup tujuh kali keliling dengan yakin.


SUNAT-SUNAT TAWAF

1. Berjalan kaki.
2. Istilam Hajarulaswad dan mengucupnya.
3. Istilam Rukun Yamani.
4. Berturut-turut tujuh pusingan.
5. Doa dan Zikir.
6. Solat sunat Tawaf.
7. Melakukan idtiba' bagi lelaki iaitu membuka bahu kanan (bagi tawaf yang diikuti dengan sa'i).

(oleh Zahazan Mohamad dan Mohammad Nidzam Abd. Kadir).

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...