Sunday, November 2, 2014

KELEBIHAN BULAN MUHARAM, PUASA HARI ASYURA & Bid'ah Rekaan Syiah Pada Hari Asyura
Dari 'Aisyah r.a.. katanya:
"Biasanya orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah, puasa dari hari 'Asyura. Dan Rasulullah saw. pun mempuasakannya. Ketika beliau tiba di Madinah, dia mempuasakannya dan suruhnya pula orang-orang puasa pada hari itu. Tatkala puasa Ramadhan telah diwajibkan, beliau meninggalkan puasa Asyura, dan siapa yang ingin mengerjakannya dibolehkan dan siapa yang ingin meninggalkannya boleh pula."
(Sahih Bukhari Jilid 2. Hadis Nombor 0988)


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...