Friday, August 8, 2014

Soal Jawab HAJI (Soalan 59 dan 60)

Soalan 59 :

Apakah hukum bertalbiah dalam mengerjakan haji?

Jawapan :

Sunat. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW apabila ditanya oleh para sahabat apakah yang paling utama dilakukan dalam mengerjakan haji. Baginda bersabda:

Maksudnya : "Banyak bertalbiah dengan suara yang lantang dan banyak melakukan ibadah korban"
(Riwayat Ibn Majah, Ktab al-Manasik, no. hadis 2896)


Maksudnya: "Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, Ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan adalah bagi-Mu, tiada yang sekutu bagi-Mu."Soalan 60 :

Kalau kita terlupa hendak bertalbiah, sahkah haji?

Jawapan :

Menurut Imam Syafi'i r.h.m. talbiah hukumnya sunat, bukan rukun atau wajib haji.

Walau bagaimanapun, kalau tidak talbiah, kita terlepas suatu sunah Nabi SAW yang memang sabit dan sahih bahawa Nabi SAW mengamalkannya.

Sumber : Soal Jawab remeh-temeh tentang HAJI tapi anda malu bertanya ...
(oleh Zahazan Mohamad dan Mohammad Nidzam Abd. Kadir).

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...