Saturday, September 4, 2010

Sifat yang harus diperhatikan dalam memilih sahabat.


Ketahuilah, bukan semua manusia patut dijadikan sabahat.

Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

Seseorang itu atas agama (perjalanan) rakannya, maka hendaklah seseorang kamu memerhatikan siapa yang harus dipilih menjadi rakan.

Sayugialah hendaknya rakan yang dipilih itu mestilah mempunyai beberapa sifat dan kelakuan yang istimewa, yang menyebabkan anda memilihnya untuk dijadikan rakan atau sahabat. Kesimpulannya hendaklah sabahat itu seorang yang waras fikiran, baik budi pekerti, tidak fasik, dan tidak terlampau mementingkan hal-hal keduniaan.

Adapun sifat waras pemikiran itu menjadi modal atau pokok dalam kehidupan, kerana tidak ada gunanya membuat sahabat pada orang yang ahmak atau kurang akalnya, sebab yang demikian itu akan membawa kepada perasaan tidak tenteram dan perselisihan, sekalipun persahabatan itu berjalan begitu lama. Ada pula yang berkata bahawasanya memutuskan persahabatan dengan orang yang ahmak itu, adalah suatu pengorbanan (mendekatkan diri) kepada Allah.

Adapun perihal budi pekerti yang luhur itu, maka setiap orang patut bersifat dengannya. Sebab tidak ada gunanya bersahabat dengan orang yang sering dikuasai oleh perasaan marah, suka dipengaruhi oleh nafsu syahwat, atau orang yang bersifat kikir dan pengecut atau orang yang selalu menurutkan segala hawa nafsunya yang buruk itu.

Adapun orang yang fasik dan tetap pula dengan kefasikannya, tidak mahu bertaubat dan tidak mengendahkan nasihat orang supaya mengubah sikapnya, maka orang ini juga tidak ada faedah untuk bersahabat dengannya. Malah melihat kelakuannya saja akan mendorong jiwa kepada perkara-perkara maksiat, serta memadamkan rasa benci kepada maksiat yang sudah dipunyai oleh hati. Begitu pula biasanya, orang yang tidak takut kepada Allah, tidak dapat dipercayai persahabatannya dan tidak dapat ditolak kecurangannya, bahkan biasanya ia memang suka bertukar-tukar sikap dengan pertukaran keadaan dan pendirian.

Allah berfirman:

Dan jangan lah engkau menurut orang yang telah Kami lalaikan hatinya dari mengingati Kami, lalu ia mengikutkan hawa nafsunya.” (al-Kahf: 28)

Allah berfirman lagi:

Maka berpalinglah engkau dari orang yang tiada mempedulikan peringatan Kami, dan ia hanya menginginkan kehidupan dunia semata-mata”. (an-Najm: 29)

Allah berfirman lagi:

Dan ikutilah jalan orang yang suka kembali (bertaubat) kepadaKu.” (luqman: 15)

Dalam ayat-ayat tersebut ditunjukkan larangan bersahabat dengan orang-orang yang fasik.

Alqamah berpesan kepada puteranya katanaya:


"Wahai anakku! Kiranya engkau merasakan perlu bersahabat dengan seseorang maka hendaklah engkau memilih orang yang sifatnya seperti berikut:

(1) Jika engkau membuat bakti kepadanya, ia akan melindungimu.

(2) Jika engkau rapatkan persahabatan dengannya ia akan membalas baik persahabatanmu itu.

(3) Jika engkau memerlukan pertolongan daripadanya berupa wang dan sebagainya ia akan membantumu.

(4) Jika engkau menghulurkan sesuatu kebaikan kepadanya ia akan menerima dengan baik.

(5) Jika ia mendapat sesuatu kabajikan (bantuan) daripadamu, ia akan menghargai atau menyebut kebaikanmu.

(6) Jika ia melihat sesuatu yang tidak baik daripadamu, ia akan menutupnya.

(7) Jika engkau meminta sesuatu bantuan daripadanya, ia akan mengusahakannya.

(8) Jika engkau berdiam diri (kerana malu hendak meminta), ia akan menanyakan kesusahanmu.

(9) Jika datang sesuatu bencana menimpa dirimu, ia akan meringankan kesusahanmu (membuat sesuatu untuk menghilangkan kesusahan itu).

(10) Jika engkau berkata kepadanya, niscaya ia akan membenarkanmu.

(11) Jika engkau merancangkan sesuatu, niscaya ia akan membantumu.

(12) Jika kamu berdua berselisih faham, niscaya ia lebih senang mengalah untuk menjaga kepentingan persahabatan. Demikian pesanan Alqamah kepada puteranya dalam menggambarkan perilaku sahabat yang sejati."


Berkata Saiyidina Ali r.a:

Saudaramu yang sebenar ialah orang yang sentiasa berada di sampingmu. Ia sanggup membahayakan dirinya demi kemaslahatanmu. Orang yang setiap masa bekerja untuk keperluanmu. Sanggup mengorbankan segala-segala untuk kepentingan dirimu."

Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullah berkata pula:


"Jangan sekali-kali engkau bersabahat melainkan dengan salah seorang dari dua orang berikut:

(1) Orang yang engkau merasa senang dengannya dalam menguruskan hal-ehwal keduniaanmu.

(2) Orang yang engkau dapat menambah faedah dan manfaat dalam hal-ehwal keakhiratanmu."


Memasyghulkan diri dengan bersahabat selain dari dua orang yang tersebut di atas itu, akan menyebabkan kerugian dan menunjukkan kebodohan yang besar.

Adapun berkawan dengan orang yang sangat mementingkan perkara keduniaan semata-mata, adalah semacam meminum racun yang membinasakan. Kerana tabiat manusia itu sentiasa terpengaruh untuk meniru-niru dan mengikut sikap kawan. Dan memang sudah ternyata, bahwa tabiat manusia selalu meniru tabiat rakannya tanpa disedari oleh yang lain. Jadi bercampur-gaul atau berkawan dengan orang amat mementingkan hal-hal keduniaan semata-mata, akan menarik hati kepada sifat tamak dan sayangkan dunia. Begitu pula bercampur gaul atau berkawan dengan orang yang zahid atau orang yang mementingkan hal-hal keakhiratan, akan menarik hati kepada cintakan kezahidan. Oleh itu dimakruhkan persahabatan dengan penagih dunia atau pencinta dunia, dan dianjurkan persahabatan dengan para ulama dan para bijaksana dan cendekiawan.

Luqman memberikan nasihat kepada puteranya katanya:

"Wahai anakku! Dampinglah para ulama dan hubungkanlah kedua lututmu dengan mereka, kerana hati itu akan menjadi hidup dengan diresapi hikmat sebagaimana bumi yang mati itu akan hidup semua dengan diresapi air hujan."

Sumber : Bimbingan Mukmin

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...